Χρήστος Χρηστάκης

MD., PhD. Γενικός Χειρουργός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1974: Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1979: Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής
1980: Διδάκτορας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1969 - 1975: Βοηθός Έδρας Ιστολογίας - Εμβρυολογίας & Ανθρωπολογίας ΑΠΘ.
1974 - 1975: Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- Χειρουργική Προπαιδευτική Κλινική ΑΠΘ.
1975 - 1985: 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης - Μόνιμος Ιατρός Χειρουργός.
1986 - 1989: 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης - Επιμελητής Χειρ/κής Κλινικής
1989 - 2000: 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης - Διευθυντής Πλήρους Αποκλειστικής Απασχόλησης - Αναπληρωτής Επιστημονικός Διευθυντής
2000 - 2007: 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης - Επιστημονικός Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής
2008 - Σήμερα: Γενικός Χειρουργός στην γενική κλινική Euromedica ‘Κυανός Σταυρός’ Θεσσαλονίκης
2014 - Σήμερα Υπεύθυνος τμήματος αντιμετώπισης της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης - Hipec στην γενική κλινική Euromedica ‘Κυανός Σταυρός’ Θεσσαλονίκης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1969 - 1975: Εκπαίδευση των δευτεροετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των πρωτοετών της Οδοντιατρικής Σχολής στο φροντιστηριακό μάθημα της Ιστολογίας στην Έδρα Ιστολογίας-Εμβρυολογίας & Ανθρωπολογίας ΑΠΘ
1975 - 1979: Υπεύθυνος εκπαίδευσης για 4 ½ συνεχή έτη των τελειοφοίτων της Ιατρικής Σχολής στην υποχρεωτική κλινική και θεωρητική τους άσκηση στη Χειρουργική, των ασκούμενων στο 1ο Νοσ/μειο ΙΚΑ από την Α’ & Β’ Χειρουργική Κλινική μετά από απόφαση της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
1980: Διδακτορική διατριβή με θέμα “Κυστική Πνευμάτωση του Εντέρου”
1985 - 1986: Εκπαιδευτής των τελειοφοίτων της Ιατρικής Σχολής και οργανωτής-συντονιστής των σεμιναρίων που αφορούν την “Ομάδα Α” Βοηθειών στα γήπεδα” που οργανώθηκε από την Ε.Π.Σ.Μ. με την έγκριση της Γεν. Γραμμ. Αθλητισμού
1995: Εισηγητής στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Συντάξεις Αναπηρίας” του ΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη με θέμα “Μετεγχειρητικές καταστάσεις πεπτικού”
1995: Οργάνωση και λειτουργία, υπό την Διεύθυνση του, της “Ενδοσκοπικής Μονάδας” στη Χειρουργική Κλινική του Β΄ Νοσοκομείου ΙΚΑ Θεσ/νίκης με δυνατότητες Οισοφάγο- γάστρο-δωδεκαδακτυλοσκόπησης, Κολονοσκόπησης και Ενδοσκοπικών επεμβάσεων εξυπηρετώντας τις διαγνωστικές και επεμβατικές ενδοσκοπικές ανάγκες του Νοσοκομείου όσο και των Εξωτερικών Ιατρείων του Ι.Κ.Α. με αριθμό ασθενών 1.300-1.500 ετησίως
2004 - 2005: Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής & Υπεύθυνος των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Χ.Ε.Β.Ε.
1979 - 2007: Εκπαιδευτής σε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Ιατρών που ειδικεύονται στην Χειρουργική Συγγραφή και ανακοίνωση εργασιών σε Συνέδρια. Εκπαιδευτής Χειρουργών στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Εκπαιδευτής Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων & Πειραματικής Χειρουργικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τακτικός Ομιλητής Στρογγυλών Τραπεζών σε Συνέδρια επί Χειρουργικών Θεμάτων. Εκπαιδευτής σε συνέδρια χειρουργικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα παχέος εντέρου και πρωκτού, χειρουργικής θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ενεργός συμμετοχή σε 141 Ιατρικά Συνέδρια και Σεμινάρια (Ελληνικά και Διεθνή) με 450 ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε Ελληνικά ή Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά.

1976
1. Συμμετοχή στο Χ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής στην Αθήνα
2. Ιατρικό Συμπόσιο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, στο Βόλο

1978
3. Συμμετοχή στο ΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής στην Αθήνα

1980
4. Συμμετοχή στο ΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής στην Αθήνα
5. Συμμετοχή στο Ιατρικό Συνέδριο Ιατρικής Εταιρείας ΙΚΑ στην Πορταριά Μαγνησίας

1984
6. Συμμετοχή στο XIV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής στην Αθήνα
7. Συμμετοχή στο Χ Ιατρικό Συνέδριο Ένοπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

1988
8. Συμμετοχή στη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Χοληφόρων στην Αλεξ/πολη
9. Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων στην Αθήνα

1989
10. Συμμετοχή στο 4ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, 11-12 Μαΐου

1990
11. Συμμετοχή στη 3η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Χοληφόρων στην Αλεξ/πολη, 27-29 Απριλίου.
12. Συμμετοχή στο 5ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, 17-19 Μαΐου
13. Συμμετοχή στο XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & International Surgical Forum στην Αθήνα, 10-14 Νοεμβρίου.
14. Συμμετοχή στο ΙΓ Ιατρικό Συνέδριο Ένοπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη ,1-2 Δεκεμβρίου

1991
15. Συμμετοχή στο 6ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, 16-18 Μαΐου

1992
16. Συμμετοχή στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα ” Αντιμετώπιση Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων” στη Θεσσαλονίκη, 4 Μαΐου.
17. Συμμετοχή στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα ” Λειτουργία Νοσοκομείων Μακεδονίας-Θράκης. Προβλήματα – Προοπτικές” στη Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου
18. Συμμετοχή στο 14ο Ιατρικό Συνέδριο Ένοπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, 29 Οκτ.- 1 Νοεμβρίου.
19. Συμμετοχή στο XVIII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & International Surgical Forum στην Αθήνα, 1-5 Νοεμβρίου.
20. Συμμετοχή στο 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο στο Ρέθυμνο, 12-15 Νοεμβρίου

1993
21. Συμμετοχή στην ημερίδα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & άλλων Επεμβατικών Τεχνικών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στην Αθήνα 3 Απριλίου.
22. Συμμετοχή στο 8ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 20-22 Μαΐου
23. Συμμετοχή στο International Symposium on Advanced Laparo- Endoscopic Surgery στην Αθήνα 1-3 Ιουλίου.
24. Συμμετοχή στην επιστημονική εκδήλωση της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης με θέμα “Εξελίξεις στις; Παθήσεις του Παχέος Εντέρου & Πρωκτού” στη Θεσσαλονίκη 2 Οκτωβρίου.
25. Συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμπόσιο ” Νόσος του Πεπτικού Έλκους – Σύγχρονοι Προβληματισμοί ” στη Θεσσαλονίκη ,4 Απριλίου
26. Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων στην Αλεξανδρούπολη, 15-17 Οκτωβρίου
27. Εκπαίδευση στην Λαπαροσκοπική Δραστηριότητα στην Β’ Χειρ/κη Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στην Αθηνά 24 Απριλίου – 26 Μαΐου (4 εβδομάδες)
28. Συμμετοχή στο Meeting του International Gastro- Surgical Club στην Αθήνα, 9-11 Δεκεμβρίου

1994
29. Συμμετοχή στο Εφηρμοσμένο Πειραματικό Σεμινάριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη. 29 Ιανουαρίου
30. Συμμετοχή στην ημερίδα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & άλλων Επεμβατικών Τεχνικών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στην Αθήνα 2 Απριλίου.
31. Συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βαρίου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, 20-23 Απριλίου
32. Συμμετοχή στο XIΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη, 30 Οκτ.-3 Νοεμβρίου.
33. Συμμετοχή στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας στην Αθήνα ,16-20 Νοεμβρίου.
34. Συμμετοχή στο 7ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο στα Χανιά ,18–20 Νοεμβρίου

1995
35. Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λάπαρο- Ενδοσκοπικής Χειρουργικής στην Αθήνα 4 Μαΐου.
36. Συμμετοχήστο course of Second BI – Annual International Symposium on Advanced Laparo-Endoscopic Surgery στην Αθηνά, 4-6 Μαΐου
37. Συμμετοχήστο 2nd International Symposium on Advanced Laparo- Endoscopic Surgery στην Αθήνα, 5-6 Μαΐου.
38. Συμμετοχήστο 3rd Annual International Symposium ” Multiple Modalities of Orthomolecular Bio- Ecologic and Nutritional Medicine” στηνΑθήνα, 31 Αυγ.-3 Σεπτεμβρίου.
39. Συμμετοχή στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα ” Το Τραυματισμένο Χέρι” στη Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου
40. Συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου
41. Συμμετοχή στο 15ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογίας στη Θεσσαλονίκη, 22-25 Νοεμβρίου

1996
42. Συμμετοχή στην 7th EORTC BREAST CANCER WORKING CONFERENCE, Bordeaux, 10-13 Σεπτεμβρίου.
43. Συμμετοχή στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας στην Αθήνα, 12-16 Οκτωβρίου
44. Παρακολούθηση του 4ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου της Γαστρεντερολογικής Εταιρείας με θέματα: α) Η αξία των απεικονιστικών μεθόδων στη Κλινική Πράξη της Γαστρεντερολογίας. β) Ψυχολογικοί παράγοντες και παθήσεις του πεπτικού σωλήνα.
45. Παρακολούθηση της 2ης Ημερίδας της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής με θέμα : «Λιθίαση του χοληδόχου πόρου στην εποχή της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.
46. Συμμετοχή και παρακολούθηση στο 5th UEGW (Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρεντερολογίας), Paris -France 2-6 November,

1997
47. Παρακολούθηση των εργασιών του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, Ηράκλειο Κρήτης, 29 Σεπτ.- 2 Οκτωβρίου

1998
48. Παρακολούθηση των Επιστημονικών εργασιών του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 22-24 Μαΐου Κομοτηνή
49. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα στο 6ου Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με θέμα: ” Η δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητιατρικού κέντρου”, Κομοτηνή 22-24 Μαΐου
50. Παρακολούθηση 1ης Ημερίδας Αγγειοχειρουργικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν. Ε., Θεσ/νίκη, 14 Μαρτίου
51. Παρακολούθηση των εργασιών XΧΙ Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου
52. Παρακολούθηση 2ης Ημερίδας Αγγειοχειρουργικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν. Ε., Θεσ/νίκη, 27 Φεβρουαρίου
53. Παρακολούθηση των εργασιών 14ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσ/νίκη, 22-24 Απριλίου
54. Παρακολούθηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα : Η εκτίμηση και επείγουσα αντιμετώπιση της αιμορραγίας του Α.Π.Σ. στο 14ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσ/νικη, 22-24 Απριλίου
55. Παρακολούθησητωνεργασιών 4ου International Symposium on advanced Laparo- Endoscopic Surgery, Αθήνα, 26-28 Απριλίου

1999
56. Παρακολούθηση 4ουΠανελλήνιουΣυνεδρίουΛαπαρο- ΕνδοσκοπικήςΧειρουργικής & 4th International Symposium on advanced Laparo- Endoscopic Surgery, Αθήνα, 27-29 Μαΐου
57. Παρακολούθηση 4ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Γιάννενα, 20-23 Οκτωβρίου
58. Παρακολούθηση 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ογκολογίας Θεσ/νίκη 24-28 Νοεμβρίου
59. Παρακολούθηση 1ου Μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Γαστρεντερική Κινητικότητα που Οργανώθηκε από το Εργαστήριο Κινητικότητας Γαστρεντερικού της Γεν. Χειρ/κης Κλινικής του Παν/μίου Κρήτης & το Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Ηράκλειο Κρήτης, 9-11 Δεκεμβρίου

2000
60. Παρακολούθηση Σεμιναρίου Ιατρικού Συλλόγου Θεσ/νίκης & Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα:«Εφαρμογές Γραφείου» Θεσ/νίκη 10/1-21 Ιανουαρίου
61. Παρακολούθηση Σεμιναρίου Ιατρικού Συλλόγου Θεσ/νίκης & Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα «Η χρήση του Η/Υ και χρήση του INTERNET» Θεσ/νίκη, 10/1-21 Ιανουαρίου
62. Παρακολούθηση 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαστολογίας Με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 16-19 Μαρτίου
63. Παρακολούθησητωνεργασιών XVIIIth Gastroenterology & Endotherapy European Workshop,– Gastroenterology Department – Erasme Hospital Brussels, 26 – 28 April
64. Παρακολούθηση 15ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσ/νίκη, 11-13 Μαΐου
65. Παρακολούθηση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Αθήνα, 19-20 Μαΐου
66. Παρακολούθηση Συμποσίου Ελληνικής Εταιρείας Κήλης «Βουβωνοκήλη» Θεσ/νίκη, 10 Ιουνίου
67. Παρακολούθηση 2ου Πανελ. Συνεδρίου Ελευθέρων Ριζών & Οξειδωτικού Στρες, Θεσ/νίκη, 12–14 Οκτωβρίου
68. Παρακολούθηση 18ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσ/νίκη, 8-11 Νοεμβρίου
69. Παρακολούθηση ΧΧΙΙ Πανελληνιου Συνέδριου Χειρουργικής, Αθήνα, 18-22 Νοεμβρίου
70. Παρακολούθηση 10th Interuniversity Symposium “Highlights in Fenale Cancers”, Organized by Aristoteles Institute, Θεσ/νίκη 2-5 Νοεμβρίου

2001
71. Παρακολούθηση 11th International Congress on Anti- Cancer Treatment, Paris, 6-9 Φεβρ.
72. Παρακολούθηση 7th Intrnational Conference: Adjuvant Therapy of Primary Breast Cancer, St. Gallen, Switzerland, 21-24 February.
73. Παρακολούθηση 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με θέμα: «Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση για καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου. Διεθνής στρατηγική» Αθήνα, 15-17 Μαρτίου
74. Παρακολούθηση 16ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θες/νίκη, 26-28 Απριλίου
75. Παρακολούθηση 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λάπαρο- Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & 5th International Symposium on advanced Laparo- Endoscopic Surgery, Αθήνα, 24-26 Μαΐου
76. Παρακολούθηση 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 25-27 Μαΐου
77. Παρακολούθηση 7th National Symposium «Acad. Ivan Penchev», Bulgarian Society of Endocrinology Section of Thyreidology, Bulgaria – Pamporovo, 19 – 21 September
78. Παρακολούθηση ‘Ελλαδο – Κυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου, Λευκωσία , 25– 27 Οκτωβρίου
79. Παρακολούθηση 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Θεσ/νίκη, 7-9 Δεκεμβρίου
80. Παρακολούθηση 5ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βόρειου Ελλάδος Θεσ/νίκη 31 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου
81. Παρακολούθηση 11th World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists (Club IGSC) Heraklion, Crete, Greece 1 – 4 November.
82. Διοργάνωση & Συντονισμός Επιστημονικής Ημερίδας, “Αφιερωμένης στη μνήμη του Γιώργου Χαμουρτζιάδη”, από την Χειρουργική Κλινική του Β΄ Γεν. Νοσ/μείου . ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου
83. Παρακολούθηση 3ης Επιστημονικής Συνάντησης Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα, 23 – 25 Νοεμβρίου
84. Παρακολούθηση 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Θεσ/νίκη, 7-9 Δεκεμβρίου

2002
85. Παρακολούθηση 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαστολογίας με Διεθνή Συμμετοχή. 7-10 Μαρτίου
86. ΠαρακολούθησηΠανελλήνιουΣυνεδρίου 12th International Congress on Anti- Cancer Treatmentq; Paris, 4-7 February
87. Παρακολούθηση 17ουΒορειοελλαδικούΙατρικούΣυνεδρίουΘεσσαλονίκη 1-13 Απριλίου
88. Παρακολούθηση ESSO 2002, European Society of Surgical Oncology Conference Lille, 17-20 April
89. Παρακολούθηση ASCO The American Society of Clinical Oncology 2002 Annual Meeting Orlando, Florida, USA, 18-21 May
90. Παρακολούθηση 3ουΠανελλήνιου ΣυνεδρίουΧειρ/κήςΠαχυσαρκίαςΘεσσαλονίκη, 12- 14 Απριλίου
91. Παρακολούθηση 1st International Conference On Laparoscopic αnd open Hepatopancreatobiliary Surgery, Αθήνα, 7-9 Ιουνίου
92. 7η Παρακολούθηση Πανελλήνιας Συνάντησης Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος & Εναρκτήριο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού Αλεξ/πολη 19 – 22 Σεπτεμβρίου
93. Παρακολούθηση 1ου Πανελλήνιου Συνέδριο Μελανώματος. Ελληνικής. Εταιρείας. Μελέτης Μελανώματος. Αθήνα, 27 – 28 Σεπτεμβρίου
94. Παρακολούθηση E I T S (European Institute of Telesurgery), Advanced Curse in Laparoscopic Digestive Surgery organized in Strasbourg, 17 – 19 October.
95. Παρακολούθηση Laparosscopic Surgery, Digestive Advanced Course : Training on live tissue Traduction simultanée; Strasburg Cedex FRANCE 21-23 March and 17-19 October
96. Παρακολούθηση 23ου Πανελλήνιου. Συνεδρίου Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ Αθήνα, 09 – 11 Νοεμβρίου
97. Παρακολούθηση 2ης Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου - Πρωκτού, “Τα πρωτοκόλλα στον ορθοκολικό καρκίνο”, Στρογγυλή Τράπεζα Εργασίας, Έδεσσα, 7 Δεκεμβρίου

2003
98. Χειρ/κή Εταιρεία Β. Ελλάδος, Συνεχής Χειρ/κή Μετεκπαίδευση, Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα ²Καρκίνος θυρεοειδούς: Προεγχειρητική προσεγγιση – Μετεγχειρητική αντιμετώπιση² Συντονιστής: Χρ. Χρηστάκης, Εισηγητές : Μ Καρανίκας, Χειρ/κή Ανατομία του Θυρεοειδούς, Ν Ποντικιδης Διαγνωστική προσπέλαση οζώδους βρογχοκήλης, Μ Ναούμ, Χειρ/κή αντιμετώπιση του Καρκίνου του Θυρεοειδούς, Α Μοσχίδης, Μετεγχ/κή αντιμετώπιση του καρκίνου του Θυρεοειδούς από την πλευρά του Χειρουργού, Ν Ποντικίδης, Μετεγχειρητική αντιμετώπιση του καρκίνου του Θυρεοειδούς από την πλευρά του Ενδοκρινολόγου, Γ Κρασσάς, Θεσσαλονίκη, 10 Ιανουαρίου
99. Παρακολούθηση 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου. Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & 6th International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery Αθήνα, 22-24 Μαΐου
100. Παρακολούθηση 9th Biennial Congress of the European Consil of Coloproctology, Αθήνα, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου
101. Παρακολούθηση XXIst European Workshop on Gastroenterology & Endotherapy in Brussels, 16-18 Ιουνίου
102. ΠαρακολούθησηΣυμποσίουτου Lynne Sage Foundation Northwestern University Chicago ″ Ductal Lavage in Early Diagnosis of Breast Cancer″, Chicago USA 18-19 Sept
103. Παρακολούθηση ECCO (the European Cancer Conference) in Copenhagen, 21- 25 Σεπτεμβρίου
104. Παρακολούθηση Εφαρμοσμένου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου της ΧΕΒΕ, στα Χειρουργεία της Χειρουργικής Κλινικής της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στις 15 Μαρτίου, 5 Απριλίου, 17 Μαΐου & 20 Σεπτεμβρίου
105. Παρακολούθηση 2ης Συνάντησης Χειρουργικής Ογκολογίας, Εν πλω προς Βενετία, 25-28 Οκτωβρίου
106. Παρακολούθηση 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 31 Οκτ–2 Νοεμβρίου
107. Παρακολούθηση 6ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 13–16 Νοεμβρίου
108. Παρακολούθηση 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα, 20 – 23 Νοεμβρίου
109. Παρακολούθηση 27th Breast Cancer Symposium [Συμμετοχή με την Ελλ. Χειρ/κή Εταιρεία Μαστού ΕΧΕΜ], San Antonio Texas USA, 3-6 December
110. Παρακολούθηση 4ης Επιστημονικής Συνάντησης Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ιωάννινα, 5-6 Δεκεμβρίου

2004
111. Παρακολούθηση 19ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκη, 13 – 15 Μαΐου
112. Παρακολούθηση 8η Πανελλήνιας Συνάντησης Χειρ/κης Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος Αλεξ/πολη 21-22 Μαίου
113. Παρακολούθηση International Congress on Colorectal Cancer (ICRCC) Athos Palace, Chalkidiki – Greece May 28 – 31

2005
114. Παρακολούθηση 1ο Πανελ. Συν. Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Θες/νίκη 25-27 Φεβρουαρίου
115. Παρακολούθηση Πανελ. Συν. Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & 7th International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery: Ιωάννινα 19 – 22 Μαΐου
116. Παρακολούθηση 7th World Congress on Gastrointestinal Cancer 15-18 June
117. Παρακολούθηση 91st Annual Clinical Congress, American College of Surgeons–Continuing medical education; San Francisco USA 16-20 October
118. Παρακολούθηση 2ο Ελλαδο- Κυπριακού Χειρ/κού Συνέδριου, Λευκωσία, Κύπρος,28-30 Οκτ
119. Παρακολούθηση 2ο Πανελλήνιου Συνέδριο Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ) Αθήνα 10-13 Νοεμβ.
120. Παρακολούθηση 9ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Χειρουργικής Ογκολογίας Αλεξ/πολη 11-13 Νοεμβρίου
121. Παρακολούθηση 4η Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Δράμα 3 Δεκεμβρίου
122. Παρακολούθηση 13th International Postgraduate Course International Association of Surgeons & Gastrenterologists, Athens, Henry Dunant Hospital 8-10 December

2006
123. Παρακολούθηση 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνέδριου, Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου-1 Απριλίου
124. Παρακολούθηση Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ελληνικής Χειρουργική Εταιρείας, Αθήνα, Απρίλιος
125. Παρακολούθηση 32ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνέδριου, Αθήνα 9-13 Μαΐου
127. Παρακολούθηση 7ο Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 19-22 Μαΐου
128. Παρακολούθηση Μετεκπαιδευτικής Ημερίδας (COURSE): Η χρήση των νέων συρραπτικών εργαλείων στην Ανοικτή–Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Πεπτικού (Αμφιθέατρο Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου & Αμφιθέατρο & Εργαστήρια Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ) Θεσσαλονίκη 23-24 Ιουνίου
129. Παρακολούθηση 3ης Συνάντησης Χειρουργικής Ογκολογίας (Με διεθνή συμμετοχή) Κως, 31Αυγ – 3 Σεπτ
130. Παρακολούθηση 5ης Ημερίδας Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ξάνθη 9 Σεπτεμβρίου
131. Παρακολούθηση 92nd Annual Clinical Confress of the American College of Surgeons, Chicago USA, 8-12 October
132. Παρακολούθηση 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Forum Αθήνα 22- 26 Νοεμβρίου

2007
133. Παρακολούθηση 1ης Εκπαιδευτικής Ημερίδας Φροντίδας Κατακεκλιμένων & Χρονίως Πασχόντων Ασθενών: Οργάνωση: Χειρουργική Κλινική 2ου Νος/μείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Υπό την αιγίδα της Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη 17 Φεβρ. 2007
134. Παρακολούθηση 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επούλωσης Τραυμάτων & Ελκών με Κλινικά φροντιστήρια: “Συντηρητική αντιμετώπιση χρονίων τραυμάτων με παράγοντες διέγερσης της επούλωσης (16/3/07)”, “Φροντίδα στομιών (15/3/07)”, “Κατ’ οίκον νοσηλεία κατακλίσεων (17/3/07)”. Διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυμάτων & Ελκών, Αθήνα, 15-17 Μαρτίου
135. Παρακολούθηση 22ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκης. 19-21 Απριλίου
136. Παρακολούθηση 2oυ (ΕΕΧΕΠΠ) Πανελ. Συνεδρίου Ελλ. Εταιρείας Χειρ/κής Παχέος Εντέρου & Πρωκτού” Ιωάννινα 10-12 Μαΐου
137. Παρακολούθηση 2ου Ιατρικού Επιστημονικού Συνεδρίου της Τοπ. Μονάδας Υγείας 25ης Μαρτίου, με συμμετοχή της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ν. Θεσσαλονίκης και των Τ.Μ.Υ. ν. Θεσσαλονίκης1-2 Ιουνίου
138. 8ο Πανελ. Συνέδριο Χ.Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκη 18-21 Οκτωβρίου
139. 2ο Πανελ. Συνέδριο Χρονίως Πασχόντων, Λάρισα 9-12 Νοεμβρίου
140. 6η Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ιωάννινα 17-18 Νοεμβρίου
141. Ημερίδα Γηριατρικής Ογκολογίας Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 • Της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Χ.Ε.Β.Ε.)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Της Χειρουργικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

ΜΕΛΟΣ

 • Της Ιατρικής Εταιρείας ΙΚΑ Βορείου Ελλάδος
 • Της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
 • Της Εταιρείας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & άλλων Ενδοσκοπικών Ερευνών Ελλάδος
 • Της Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων
 • Της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
 • Της Εταιρείας Ήπατος- Παγκρέατος & Χοληφόρων
 • Της Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας
 • Της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Πεπτικού
 • Της Ελληνικής Χειρουργικής εταιρείας περιτοναικής καρκινομάτωσης
 • Της Ελληνικής εταιρείας παχυσαρκίας
 • Της χειρουργικής εταιρείας των ενδόκρινων αδένων
 • Στο Δημιουργός και πρόεδρος του επιμορφωτικού ινστιτούτου φροντίδας (Ε.Ι.Φ.) χρονίως πασχόντων και κατακλιμένων ασθενών

ΕΞΩΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 • Δημιουργός και Πρόεδρος της Τράπεζας Αίματος του Σωματείου ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θεσ/νίκης.
 • “Αριστίδην” διορισμένο μέλος από το Υπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας.
 • Πρόεδρος Υγειονομικής Επιτροπής Ε.Π.Σ.Μ.
 • Μέλος Υγειονομικής Επιτροπής Ε.Ο.Κ. • Ομιλητής στο ΕΛΚΕΠΑ σε επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Ε.Ο.Κ. για πτυχιούχους (1985).
 • Ομιλητής σε Σεμινάρια της Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής σε Αθλητιατρικά θέματα.
 • Ομιλητής σε Σεμινάρια Προπονητών Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ σε θέματα Αθλητιατρικά – Προπονητικά.
 • Τακτικός ομιλητής στο “Salonica Basketball Camp” επί Τραυματολογικών Αθλητιατρικών και Διατροφικών θεμάτων.
 • Πτυχιούχος Προπονητής Καλαθόσφαιρας.
 • Α’ Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Προπονητών Καλαθόσφαιρας.
 • Τακτικός ακροατής των ετήσιων Σεμιναρίων του Παγκόσμιου Συνεδρίου Προπονητών Καλαθόσφαιρας επί τεχνικών και ιατρικών θεμάτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Παροχή βοήθειας των υπό χημειοθεραπεία ασθενών στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης σχετικά με το κοσμητικό ζήτημα της απώλειας μαλλιών (Αλωπεκία)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • Ιδρυτής και Πρόεδρος του Επιμορφωτικού Ινστιτούτο Φροντίδας (Ε.Ι.Φ) οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασχολείται με την επιμόρφωση των ατόμων (ιατρών, νοσηλευτών, συνοδών) που φροντίζουν χρόνιους πάσχοντες και κατακεκλισμένους ασθενείς
 • Εθελοντική πρόσφορα ιατρικών υπηρεσιών σε Αθλητικά Σωματεία Καλαθόσφαιρας και Ποδοσφαίρου
 • Εθελοντική εξέταση αθλητών και αθλούμενων στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον Θεσσαλονίκης
 • Εθελοντική ιατρική κάλυψη των αθλητικών εκδηλώσεων Ελληνικών και διεθνών, στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον Θεσσαλονίκης.