Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;

Εκτελείται «έκπλυση» των ενδοκοιλιακών επιφανειών μέσω της τοποθέτησης τεσσάρων αντλιών. Οι τέσσερεις αυτές «κάνουλες» είναι συνδεδεμένες με εξωτερικό κύκλωμα που λειτουργεί ως αντλία. Δύο από αυτές χρησιμοποιούνται ως οδός εισαγωγής των φαρμάκων. Οι άλλες τοποθετούνται αντίστοιχα κεντρικά στην κοιλιακή χώρα και επιφανειακά στην πύελο και χρησιμεύουν για την επιστροφή του φαρμάκου. Το όλο διάλυμα του χημειοθεραπευτικού που κυκλοφορεί έχει περίπου θερμοκρασία 42° - 43° C, εξαιτίας του ειδικού συστήματος που το διατηρεί σ’ αυτήν τη θερμοκρασία.

Υπάρχουν 2 τρόποι, ο ανοικτός (1η φωτογραφία) και ο κλειστός (2η φωτογραφία).

Με την ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερμη χημειοθεραπεία τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα μπορούν να χορηγούνται σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις.

Το χημειοθεραπευτικό διάλυμα παραμένει στην περιτοναϊκή κυκλοφορία για χρονικό διάστημα περίπου μιάμισης ώρας με ροή, κατ’ αυτόν τον τρόπο πάνω από μισό λίτρο το λεπτό. Έτσι, επιτυγχάνουμε έκπλυση της κοιλότητας της κοιλίας καθ’ ολοκληρία με το φαρμακευτικό διάλυμα και μπορούμε ακόμα να προσεγγίσουμε και τα τυχόν ελεύθερα καρκινικά κύτταρα. Μόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία, το χημειοθεραπευτικό υγρό που χρησιμοποιήσαμε επαναποροφάται πλήρως εκτός της κοιλίας. Προτού ανοίξουμε και πάλι το κοιλιακό τοίχωμα, εκτελείται μια ακόμη έκπλυση της κοιλίας για περιτοναϊκή κάθαρση για περίπου 5 λεπτά. Κατόπιν, προχωρούμε στην διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος και επιχειρούμε μια ακόμη έκπλυση της κοιλιακής κοιλότητας με χλιαρό φυσιολογικό ορό, προσπαθώντας με χειρισμούς των χεριών για να απομακρύνουμε τυχόν εναπομείναντα κομμάτια ιστών (απ’ τη νόσο) ή θρόμβων.