Πώς θεραπεύεται η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση;

Για μεγάλο χρονικό διάστημα η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση θεωρούνταν ως παθολογική οντότητα που δεν επιδέχεται χειρουργικής αντιμετώπισης και που δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην χημειοθεραπεία. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας αυτού του είδους της κακοήθειας, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, θεωρείτο “αδύνατον” να επέμβουμε χειρουργικά και η προοπτική ανάρρωσης μη πραγματοποιήσιμη. Ένα άλλο εμπόδιο στην θεραπεία, φαίνεται να έχει αποδοθεί στην αδυναμία που υπάρχει σε ορισμένα φάρμακα να συγκεντρώνονται σε περιτοναικό επίπεδο. Το περιτόναιο είναι ένα από τα πιο συνήθη σημεία μετάστασης, μετά από θεραπευτικούς χειρουργικά χειρισμούς, για την αφαίρεση ενδοκοιλιακών όγκων.

Σήμερα είναι δυνατή η θεραπευτική αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης μέσω του συνδυασμού χειρουργικής παρέμβασης και υπερθερμη ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας.

Η εξέλιξη και η διαθεσιμότητα των διαφόρων θεραπειών και πρωτοποριακών μεθόδων στον χειρουργικό και φαρμακευτικό τομέα επιτρέπει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την περιτοναϊκή καρκινωμάτωση με αποτελεσματικό τρόπο. Η καλύτερη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση, συνδυάζει την χειρουργική παρέμβαση και την ενδοπεριτοναική υπέρθερμη χημειοθεραπεία σε ένα θεραπευτικό σχήμα που οργανώνεται σε δύο στάδια: πρωταρχικά, η χειρουργική αφαίρεση της νόσου και κατόπιν η «έκπλυση» της περιτοναϊκής κοιλότητας με χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε υψηλές συγκεντρώσεις με σκοπό την καταπολέμηση των κυκλοφορούντων ελεύθερων καρκινικών κυττάρων. Η χειρουργική παρέμβαση και η ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερμη χημειοθεραπεία αποτελούν ξεχωριστά αλλά εξίσου σημαντικά στάδια του ίδιου θεραπευτικού σχήματος με επιτυχή αποτελέσματα. Για να πετύχουμε τη μέγιστη θεραπευτική αποτελεσματικότητα τα δυο στάδια θα πρέπει να γίνονται το ένα αμέσως μετά το άλλο. Στην πραγματικότητα, εάν περάσει χρονικό διάστημα έστω και μιας εβδομάδας, η ενδοπεριτοναϊκή υπέρθερμη χημειοθεραπεία αποβαίνει μη αποτελεσματική, διότι τα ελεύθερα καρκινικά κύτταρα “παγιδεύονται’’ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέσα σε νεόπλαστο ιστό όπου απορροφούνται, κρύβονται και γενικότερα προφυλάσσονται.