Που μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος;

Χάρις στην πολυπλοκότητα της επέμβασης, έχει καταστεί δυνατό να αλλάξουμε την φυσική ως τώρα εξέλιξη της πάθησης των ασθενών με μεσοθηλίωμα και ψευδομύξωμα περιτοναίου καθώς και άλλων περιπτώσεων περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης. Παρά ταύτα, η μέθοδος απαιτεί τη συνδυασμένη δράση ιατρικής ομάδας καθώς και τη χρήση εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων.

Για το λόγο αυτό δεν είναι όλα τα ιατρικά κέντρα εξειδικευμένα να πραγματοποιούν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Η κλινική  ¨Κυανός Σταυρός¨ σε συνεργασία με στελέχη από το  Διεθνές Ινστιτούτο για την αντιμετώπιση  περιτοναϊκή καρκινωμάτωση είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την συγκεκριμένη μέθοδο.