Ο κίνδυνος των ανεπιθύμητων παρανεργειών

Η όλη επέμβαση αποτελεί ένα πολύ αυστηρό και επεμβατικό θεραπευτικό σχήμα που απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο περίπου για 21 ημέρες (και ίσως 3 ημέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας). Όλη αυτή η θεραπευτική προσέγγιση δικαιώνεται σαν προσπάθεια απ’ τα ίδια τα αποτελέσματα της: χάρη σ’ αυτόν τον τρόπο θεραπείας μπορούμε σήμερα να προσεγγίσουμε θεραπευτικά ασθενείς που μέχρι μερικά χρόνια πριν δεν είχαμε καν την δυνατότητα να κάνουμε κάτι ελπιδοφόρο.

Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα και λόγω της αυξημένης επιβίωσης των ασθενών αλλά και λόγω της καλύτερης ποιότητας της ζωής τους.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με κάθε ένα απ’ τα δύο στάδια της θεραπείας: κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής πορείας, κάποιες επιπλοκές μπορεί να οδηγήσουν ξανά τον ασθενή στο χειρουργείο (όχι πάνω από 15% των περιπτώσεων). Κατά τον ίδιο τρόπο, ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν λόγω της χρήσης κάποιων συγκεκριμένων χημειοθεραπευτικών, μπορεί να δημιουργήσουν περαιτέρω πρόβλημα στον ασθενή (όχι πάνω απ’ το 20% των περιπτώσεων).

Μετά το πέρας της θεραπείας, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να καλύψουμε τον ασθενή με περαιτέρω συστηματική χημειοθεραπεία.