Εργαστηριακός έλεγχος

Τμήμα του όγκου μπορεί να σταλεί στο εργαστήριο για καλλιέργεια των καρκινικών κυττάρων και να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα διαφόρων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε σχέση με αυτά. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να δοκιμάσουμε φάρμακα που αργότερα θα χρησιμοποιηθούν στη συστηματική χημειοθεραπεία και να παρακάμψουμε εκείνα που είναι μη αποτελεσματικά ή ενδεχομένως τοξικά.